GY.I.K

Gyakran ismételt kérdések

1. Nem ütközik semmilyen törvénybe, hogy részben, vagy teljesen nem fizetek iparűzési adót?

Nem. Önnek törvény adta jogában áll, hogy vállalkozásának székhelyét/telephelyét oda helyezze, ahova akarja. Az adott önkormányzatoknak pedig lehetőségében áll, hogy a törvényi maximum 2%-os adómérték helyett, annál kisebb, akár 0%-os iparűzési adót vessenek ki a település illetékességi területén letelepedett cégekre.

2. Kinek és miért kell iparűzési adót fizetni?

Minden az önkormányzat illetékességi területén székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozásnak fizetnie kell iparűzési adót, ha az önkormányzat azt kiveti. A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak az ellátása elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere, mely lehetőséget teremt az önkormányzat számára az adóztatási jog gyakorlására, adók és kedvezmények kivetésére. Ez által dönthetnek arról, hogy a törvényi kereteken belül 0%-ban állapítsák meg az iparűzési adó mértékét.

3. Nem ott kell fizetni az iparűzési adót, ahol a tevékenységemet végzem?

Nem. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 37. § (1) pontja világosan kimondja: „A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.” Egy esetben keletkezhet Önnek adófizetési kötelezettsége, ha telephelyengedély-köteles tevékenységet (étterem, bolt) folytat. A telephelyengedély-köteles tevékenységeket a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza részletesen. Ha nincs telephelyengedély-köteles tevékenysége, akkor nem kell telephelyet bejegyeznie ott, ahol a jövedelemszerző tevékenységét végzi.

4. Mikortól nem kell fizetnem iparűzési adót?

Cége attól a naptól mentesül az iparűzési adó alól, amikortól a cégbíróság a székhelyváltoztatást bejegyezte. Önnek, vagy könyvelőjének ilyenkor csupán annyi a dolga, hogy készít egy záróbevallást a korábbi székhelyére, amelyben az évközben befolyt árbevétel arányosan keletkezik némi adófizetési kötelezettsége. Azonban onnantól kezdve, hogy áthelyezte székhelyét, a jövőben már nem kell foglalkoznia az IPA-val, sem a határidőkkel, sem a bevallásokkal, sem a fizetéssel.

5. Miért éri meg az iparűzési adó elengedése az önkormányzatoknak?

Mert az adómentesség miatt odatelepült vállalkozások gépjárműadójából nagyságrendekkel nagyobb bevétele keletkezik az önkormányzatnak, mint amennyi iparűzési adóbevétele lett lenne a helyi lakosok által alapított 5-6 helyi cégből.

6. Nem fog a NAV jobban „rászállni” a cégemre?

Nem. Legfőképpen azért nem, mert ez az adónem helyi adó és nem központi, ezért az önkormányzatokhoz tartozik, nem a NAV-hoz. Az önkormányzat foglalkozik az adóbevallásokkal, adóbeszedéssel. Emellett a lehetőség teljesen legális, több száz vállalkozás élt már ezzel a törvény adta lehetőséggel és takarított meg milliókat.

Kapcsolat

Keressen minket bizalommal, munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére!

info@cegmegoldas.hu

+36 20 745 5519

Cégjegyzékszám: 08 09 032472
Adószám: 28842093-2-08

Központi iroda & ügyfélfogadás:
9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 1.
Dunapart Rezidencia Fsz 14.